Årsmöte 2016

Vi har planerat årsmöte till torsdagen 3.3.2016.

Programmet är under planering.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Kom och diskutera politik med Calle på Mattliden 25.11

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Anders Adlercreutz i Vindängen 17.11 kl 18

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Besök oss på höstmarknaden lördag 10 oktober!

SFP har tält utanför Kulturhuset i Hagalund från kl. 10 till 14. Varmt välkomna att diskutera med oss. På plats finns Fred Granberg och Stig Kankkonen från fullmäktigegruppen.

Kaffeservering.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Bevara Y-tåget!

SFP:s riksdagsledamöter och många fler åkte Y-tåget på tisdagsmorgonen för att samla in namn till en namnlista som ska överräckas till trafik- och kommunikationsminister Anne Berner.
Trafik- och kommunikationsministeriet och VR meddelade i september att Y-tågen mellan Karis och Helsingfors dras in. Det innebär att bland annat Ingå och Sjundeå blir helt utan tågtrafik. KÄLLA: SFP
Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

SFP-aktivitet ledde till tryggare tillfälliga skolvägsarrangemang vid Mattliden

bask_mattknutenDå anslutningen vid Ring II och Västerleden (Mattknuten) byggs om leder det till otryggare skolväg för alla Mattlidenelever. På skolcentrets område vistas dagligen 1300 barn i åldern 1 – 19 år. Ombyggnaden är nödvändig och kräver tillfälliga lösningar under byggtiden. Så som projektet var planerat hade man bl.a. tänkt dirigera fotgängar- och cykeltrafiken framför Nestestationen utan att märka ut nödvändiga skyddsvägar. Efter aktivt uppmärksammande av bristerna från SFP i Esbo samt lokalavdelningarna SFP i Mattby-Olars och SFP i Stor-Hagalund ändrades arrangemangen i sista stund och den lätta trafiken dirigeras istället via en trygg, tillfällig lättrafikled bakom Nestestationen.
Vår aktivitet inverkade och barnen har nu en tillfredsställande temporär rutt. SFP i Esbo kommer att fortsätta att följa upp hur projektet framskrider.

Mera information:
Bosse Lönnqvist, ordf. SFP i Esbo. Tel 045 112 4090
Gustav Båsk, ordf. SFP i Mattby-Olars, skolfarfar, tel 0500 100 172

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Årsmöte 25 februari och Familjefest 21 mars

Följande evenemang

SFP Mattby-Olars håller årsmöte den 25 februari i Mårtensbro skola, Rektorsgränden 3 i Sökö, samtidigt med lokalavdelningarna i Stor-Hagalund och Esboviken. Evenemanget inleds kl. 18.00 med partiordförande, försvarsminister Carl Haglund. Man behöver inte vara medlem för att komma med på tillställningen!

SFP i Esbo ordnar en traditionell familjefest i Mattlidens skola lördagen den 21 mars kl. 13-15. Orkestern Djungeltrumman med Arne Alligator uppträder och det bjuds på laxsoppa. Även annat barnvänligt program ingår.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Ekopunkt till Irisviken

Vi har nu fått 9 stlådor för returmateril till Irisviken. Detta skedde ett år efter att Kierrätyskeskus flyttade bort. Nu kan vi lämna bl.a  papp, papper, metal, glas o kläder i returlådorna.

Lådorna finns mitt emot ingången till Muhevainens trädgårdsbutik, lite österut från Mattlidens skola.

Det är vid den rätt okända Mattbäcksstigen. Med bil kör man till höger genom trafikljusen vid Gräsadalen, lite före bensinstationen.

Gustav Båsk 7 nov.14

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Seniorträff i Hagalund

 SENIORTRÄFF Folkhälsanhuset i Hagalund, Vindängen 6 i Esbo, torsdagen den 30.10.2014 kl. 15.00 -17.00.

ESBO – AKTUELLT

inom seniorboende, social- och hälsovård

samt seniorrådgivning

 Som inledare medverkar:

Äldreomsorgschef Kira Exell-Paakki från Folkhälsan Syd

TM Stig Kankkonen, medlem i soc.-och hälsovårdsnämnden i Esbo stad, riksdagskandidat

Seniorrådgivare Jenny Björkstén från Esbo stad

 Kom med och trivs och diskutera kring aktuella teman som berör oss alla. Servering.

 Svenska Seniorer i Nyland r.f.

Mer Info:  G.Båsk 0500 100172, T.Kusénius 040 5024826, B.Pawli 040 5539599

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Besök till Bryssel

Förra veckan var en grupp från SFP som gäst hos europarlamentariker Nils Torvalds.Vi hade på möjlighet att bekanta oss med Torvalds arbete i EU-parlamentet i Bryssel.

Gruppen fick deltaga vid liberala Alde-gruppens stora veckomöte. Torvalds verkar som viktig rapportör i budgetfrågor. Vi fick bl.a höra Torvalds många ändringsförslag till  EU-budgeten.

Det var intressant att se hur mötet hölls på flere språk. Undertecknad lyssnade på simultantolkningen till svenska från bl.a. franska, italjenska och engelska. Torvalds hölls sitt anförande dock på engelska.

Vi hade även möjlighet att träffa två finska lobbare, som jobbar i Bryssel. De berättade hur de framför sina förslag till EU-parlamentet. Den ena jobbade med biobränslen och den andra med lantbruksfrågor.

Gustav Båsk ordförande för SFP Mattby-Olars

Gustav Båsk i EU-parlamentet

Nils Torvalds i Bryssel

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar